Camtasia Studio 8.4.0 – Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

Camtasia Studio 8.4.0 – Phần mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp

Khi làm các video tại gianghm.com, Mình phải sử dung các phần mềm Quay phim màn hình và chỉnh sửa video. Khi nhắc tới thể loại phần mềm này chắc chắn chúng ta phải nhắc tới camtasia.
read more