Vẽ mạch in có hình dạng khung bất kì bằng AUTOCAD VÀ ALTIUM DESIGNER

Vẽ mạch in có hình dạng khung bất kì bằng AUTOCAD VÀ ALTIUM DESIGNER

Do yêu cầu thực tế đặt ra, một mạch in có thể có hình dạng phức tạp như hình bên dưới, đòi hỏi người thiết kế cần xử lý chính xác và nhanh chóng. Việc này có thể được giải quyết bằng cách kết hợp 2 phần mềm AutoCAD với những thao tác rất đơn giản.
read more