55 Cách Để Sử Dụng Tốt Ngôn Ngữ Cơ Thể – XACT

55 Cách Để Sử Dụng Tốt Ngôn Ngữ Cơ Thể – XACT

Cuốn sách nhỏ mà bạn đang cầm trên tay này xin được giới thiệu tới bạn đọc 55 cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể để có thể gây ấn tượng và đạt hiệu quả cao trong giao tiếp.
read more