Tốc Độ Của Niềm Tin – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Tốc Độ Của Niềm Tin – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Trong cuốn sách mới đầy sức cuốn hút này, Stephen M. R. Covey khắc họa vì sao niềm tin trở thành tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo chủ yếu trong nền kinh tế mới toàn cầu. Ông nói cho độc giả biết một cách đầy thuyết phục làm cách nào xây dựng niềm tin lâu dài trong các mối qu...
read more