Ngày tháng năm trong tiếng Nhật

Ngày tháng năm trong tiếng Nhật

Ngày tháng năm trong tiếng Nhật Tên gọi các thứ, ngày, tháng, năm hay mùa là những kiến thức cơ bản nhất cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật. Dưới đây gianghm sẽ liệt kê những kiến thức...
read more