Slide bài giảng cấu trúc máy tính [pdf]

Slide bài giảng cấu trúc máy tính [pdf]

Tài liệu và silde bài giảng môn học cấu trúc máy tính. Gồm 7 chương, song bộ tài liệu bị khuyết mất chương 1: Chương mở đầu. Tuy nhiên bộ slide này vẫn là tài liệu rất tốt để các bạn tham khảo!
read more
Giáo trình, đề cương, đề thi kiến trúc máy tính – Ngô Như Khoa

Giáo trình, đề cương, đề thi kiến trúc máy tính – Ngô Như Khoa

đề thi kiến trúc máy tính Giáo trình, đề cương, đề thi kiến trúc máy tính – Ngô Như Khoa Đây là Giáo trình, đề cương, đề thi kiến trúc máy tính của tác giả Ngô Như Khoa. Các tài liệu...
read more
Bài giảng cấu trúc máy tính

Bài giảng cấu trúc máy tính

bài giảng cấu trúc máy tính
read more