Tổng hợp đầy đủ thư viện linh kiện: Altium, Proteus, CadSoft EAGLE, OrCAD,…

Tổng hợp đầy đủ thư viện linh kiện: Altium, Proteus, CadSoft EAGLE, OrCAD,…

Bài viết này gianghm sẽ tổng hợp lại đầy đủ các thư viện linh kiện của từng phần mềm kể trên giúp các bạn có thể thiết kế mạch một cách thuận lợi nhất.
read more