Giáo trình công nghệ laser [pdf]

Giáo trình công nghệ laser [pdf]

Laser (đọc là la de hoặc lây-dơ) là tên viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation trong tiếng Anh, có nghĩa là "khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích".
read more