Thyristor là gì, cấu tạo nguyên lý hoạt động?

Thyristor là gì, cấu tạo nguyên lý hoạt động?

Bài viêt giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thyristor.
read more
Bảng tra các thông số các loại Thyristor

Bảng tra các thông số các loại Thyristor

Tổng hợp thông số của các loại thyristor.
read more