Altium Designer 2013 13.3.4 (10.1881.28608) – Phần mềm vẽ mạch điện tử tốt nhất cho máy trung bình

Altium Designer 2013 13.3.4 (10.1881.28608) – Phần mềm vẽ mạch điện tử tốt nhất cho máy trung bình

Sau khi cài đặt và sử dụng các phiên bản Altium designer từ bản 10, 13, 15, 16, 17. Theo cá nhân mình, bản 13 là bản dùng ổn định nhất, Đòi hỏi cấu hình máy tính không quá cao cũng không quá thấp, phù hợp với đa số máy tính. Vì vậy hôm nay mình xin được giới thiệu phần mềm ...
read more