Orcad 17.2 full – Phần mềm vẽ mạch điện tử chuyên dụng

Orcad 17.2 full – Phần mềm vẽ mạch điện tử chuyên dụng

Orcad 17.2 hoặc OrCAD Allegro 17.2 là phần mềm vẽ mạch điện tử: mạch nguyên lý, mạch in, mô phỏng... được nhiều người sử dụng. Với chức năng mạnh mẽ và đầy đủ, được nhiều người sử dụng cũng như Altium, Eagle, Sprint Layout. . . .
read more