Lụt Việc Phải Làm Sao – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Lụt Việc Phải Làm Sao – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Cuốn sách trình bày những vấn đề liên quan đến chương trình Hiệu quả cá nhân (PEP - Personal Efficiency Programs), cách tổ chức công việc khoa học vừa tiết kiệm thời gian vừa tăng hiệu suất. Cuốn sách gồm 12 chương với nội dung xuyên suốt chia sẻ những kinh nghiệm được đúc ...
read more