Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Nếu thực hành 50 bí quyết này, bạn sẽ học được cách tư duy đã giúp các nhà lãnh đạo kinh doanh trở thành những ngôi sao thực sự. Những bí quyết sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất làm việc mỗi ngày để tiến nhanh hơn đến thành công.
read more