Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 2 Tuổi – Ebook (PDF)

Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 2 Tuổi – Ebook (PDF)

Theo phương pháp Kubota thì đây chính là thời điểm mà cha mẹ nên dành sự suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của trẻ. Tương lai ở đây chính là sự con đường phát triển của trẻ, hướng trẻ đến với những gì mà chúng giỏi, hiểu đặc tính của chúng để định hướng cho trẻ ...
read more
Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi – Ebook (PDF)

Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi – Ebook (PDF)

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình thông minh. Tuy nhiên, con cái học giỏi không có nghĩa đã là thiên tài. Trong quá trình trưởng thành điều quan trọng đối với con người không chỉ là có trí thức mà còn là ...
read more