Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn – Ibuka Masaru – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn – Ibuka Masaru – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn là cuốn sách bàn về phương pháp giáo dục trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi của tác giả Ibuka Masaru, người sáng lập tập đoàn Sony đồng thời là một nhà nghiên cứu giáo dục. Dựa trên những nghiên cứu về sinh lý học của não bộ và di ...
read more