Đời ngắn đừng ngủ dài – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Đời ngắn đừng ngủ dài – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Bằng những lời chia sẻ thật ngắn gọn, dễ hiểu về những trải nghiệm và suy ngẫm trong đời, Robin Sharma tiếp tục phong cách viết của ông từ cuốn sách Điều vĩ đại đời thường để mang đến cho độc giả những bài viết như lời tâm sự, vừa chân thành vừa sâu sắc.
read more