Dạy trẻ học toán – Glenn Doman – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Dạy trẻ học toán – Glenn Doman – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Bằng cách áp dụng những chương trình trong cuốn sách này một cách tự nhiên và thoải mái, bạn sẽ giúp con có những giờ học thú vị mà vô cùng bổ ích. Hãy bắt đầu để tạo dựng cho con của bạn những lợi thế năng lực trong suốt cuộc đời.
read more