Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi – Ebook (PDF)

Dạy Con Kiểu Nhật – Giai Đoạn Trẻ 1 Tuổi – Ebook (PDF)

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình thông minh. Tuy nhiên, con cái học giỏi không có nghĩa đã là thiên tài. Trong quá trình trưởng thành điều quan trọng đối với con người không chỉ là có trí thức mà còn là có trí tuệ. Đó là khả năng độc lập suy nghĩ, thông cảm với mọi ngư...
read more