Mật khẩu wifi trường Bách Khoa Hà Nội – wifi Bach Khoa free

Mật khẩu wifi trường Bách Khoa Hà Nội – wifi Bach Khoa free

Bài viết tổng hợp các mạng wifi phủ sóng trong trường đại học Bách Khoa Hà Nội
read more
Mạch led trái tim vesion 1: Đơn giản, dễ làm

Mạch led trái tim vesion 1: Đơn giản, dễ làm

Bài viết hướng dẫn các bạn làm mạch led trái tim với các linh kiện cắm. Một mạch khá cơ bản và dễ làm dành cho các bạn sv điện tử viễn thông.
read more